semnatura compusa

Acest site este cofinanantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Info

Informații generale

Principiile dezvoltarii educatiei universitare, care reies din Declaraţia de la Bologne şi/sau din Comunicatele de la Praga şi de la Berlin, pe aceasta tema sunt:

 1. Mobilitatea internaţională a cadrelor didactice şi a studenţilor
  "Promovarea mobilităţii prin depăşirea obstacolelor în ceea ce priveşte libera circulaţie" (Declaraţia de la Bologna) "Miniştrii au reafirmat că trebuie de a continua promovarea mobilităţii pentru a permite studenţilor şi a cadrelor didactice de a profita de bogăţia Spaţiului european al învăţămîntului superior, de diversitatea culturilor şi a limbilor, de varietatea sistemelor universitare." (Comunicatul de la Praga)
 2. Autonomia universităţilor
  "Instituţiile de învăţămînt superior din Europa au de jucat un rol important în construcţia Spaţiului unic european al învăţămîntului superior , bazîndu-se pe principiile fundamentale enunţate în 1988 în Magna Charta Universitarum. Acest punct este de o importanţă capitală, deoarece independenţa şi autonomia universităţilor sunt garanţii capacităţii sistemelor de învăţămînt superior şi de cercetare de a se adapta continuu la cerinţele şi aşteptările societăţi şi la progresul ştiinţific." (Declaraţia de la Bologna) "Miniştrii estimează necesitatea de a revigora puterea decizională a instituţiilor de învăţămînt în ceea ce priveşte organizarae internă şi administrativă." (Comunicat de la Berlin)
 3. Participarea studenţilor în guvernarea învăţămîntului superior
  "Miniştrii au afirmat că studenţii trebuie să participe activ şi să contribuie atît în viaţa universitară cît şi în stabilirea conţinutului educaţiei." (Comunicatul de la Praga) "Miniştrii denotă participarea constructivă a studenţilor în Procesul de la Bologna şi subliniază necesitatea de includere continuă a lor, încă din faza incipientă, în noi activităţi Studenţii sunt parteneri deplini în conducerea învăţămîntului superior. Miniştrii denotă că măsurile naţionale, legale de asigurare a participării studenţilor sunt larg răspîndite în politica educaţională a învăţămîntului superior. Ei de asemenea cheamă instituţiile şi organizaţiile studenţeşti să caute căi de implicare a studenţilor în conducerea învăţămîntului superior." (Comunicatul de la Berlin)
 4. Învăţămîntul superior - o responsabilitate publică
  "Ei (miniştrii) au susţinut ideea că învăţămîntul superior trebuie să fie considerat un bun public şi că acesta este şi va rămîne o responsabilitate publică…" (Comunicatul de la Praga)

 

Dimensiunea socială a Procesului de la Bologna

"Miniştrii au reafirmat importanţa socială a Procesului de la Bologna. Necesitatea de a spori competitivitatea trebuie să fie balansată cu obiectivele ameliorării condiţiilor sociale ale Învăţămîntului superior european, urmărind scopul întăririi coeziunii sociale şi reducerii inegalităţii sociale şi de gen atît la nivel naţional cît şi ca cel european." (Comunicatul de la Berlin)

 

Prezentarea celor 10 linii de actiune ale Procesului Bologna:

- Established in the Bologna Declaration of 1999:

1. Adoption of a system of easily readable and comparable degrees

2. Adoption of a system essentially based on two cycles

3. Establishment of a system of credits

4. Promotion of mobility

5. Promotion of European co-operation in quality assurance

6. Promotion of the European dimension in higher education

- Added after the Prague Ministerial summit of 2001:

7. Focus on lifelong learning

8. Inclusion of higher education institutions and students

9. Promotion of the attractiveness of the European Higher Education Area

- Added after the Berlin Ministerial summit of 2003:

10. Doctoral studies and the synergy between the European Higher Education Area and the European Research Area

Proiect POSDRU 86/1.2/S/63815 “CALITATE SI COMPETENTA PROFESIONALA EUROPEANA IN EDUCATIA MEDICALA SI IN MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR EDUCATIONALE”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României